Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

Antti Nyman Photography (myöh. Palvelu) käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Antti Nyman Photography

Osoite: Antti Nyman, Karhuniityntie 9 A, 01690 Vantaa

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUSRekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen käyttäjän ja Palvelun välillä.

Lisäksi asiakasrekisterin tarkoitus on:

            asiakaskohtaisten palveluiden tarjoamisen mahdollistaminen

            mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille

            mielipide- tai markkinatutkimus

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

            Henkilötiedot

            Yhteystiedot (sähköposti)

            Käyttötiedot

            Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä sekä palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEETHenkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

EVÄSTEET

Sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkohtaiseen mukauttamiseen ja sivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämiseen. Sivusto käyttää kohdennettua mainontaa, jotta voimme mainostaa sinulle tuotteitamme kumppaniemme verkkosivuilla. Kohdennettuihin mainoksiin käytämme sivuston keräämiä evästeitä. Evästeihin kerätty tieto on anonyymiä eikä niihin tallenneta yksityisiä- tai henkilötietoja. Voit halutessasi estää Googlen kohdennetun markkinoinnin selaimen lisäosan avulla.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot (henkilötietolaki 26 §). Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteella: Antti Nyman, Karhuniityntie 9 A, 01690 Vantaa

 
 
FB-9426.jpg